EN | TH
 
โครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอทำวิจัยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
     เอกสารสำหรับบุคลลากรภายในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อส่งคณะกรรมการกลั่นกรอง ดาวน์โหลดที่นี่
     เอกสารสำหรับบุคลากรภายนอก และภายในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ดาวน์โหลดที่นี่
   
 
 
   
   
 
 
 

กลับหน้าหลัก สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 , Copyright © 2009 All Right Reserved